[10/05/2017]

Corrección de erros: Axudas a Produtores que se incorporen a réximes de calidade.

CORRECCIÓN DE ERROS da ORDE do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade,cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Corrección de erros: DOG

 

Corrección de errores: Ayudas a Productores que se incorporen a regímenes de calidad.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la ORDEN del 28 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras a las ayudas a la nueva participación de agricultores a regímenes de calidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017.

Corrección de errores: DOG

 

Error Correction: Aid to Producers who join quality schemes.

ERROR CORRECTION to the AGREEMENT of 28th April 2017 establishing the regulatory basis for aid for the new participation of farmers in quality schemes, co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) under the Rural Development Program ( PDR) of Galicia 2014-2020, and are convened for the year 2017.

Error correction: DOG (Galician language)


[08/05/2017]

Axudas a Produtores que se incorporen a réximes de calidade.

ORDE do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade,cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

ORDE: DOG

Extracto: DOG

 

Ayudas a Productores que se incorporen a regímenes de calidad.

ORDEN del 28 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras a las ayudas a la nueva participación de agricultores a regímenes de calidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017.

ORDEN: DOG

Extracto: DOG

 

Aid to Producers who join quality schemes.

AGREEMENT of 28 April 2017 establishing the regulatory basis for aid for the new participation of farmers in quality schemes, co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) under the Rural Development Program ( PDR) of Galicia 2014-2020, and are convened for the year 2017.

Agreement: DOG (Galician language)

Extract: DOG (Galician language)