•  Agacal - Axencia Galega de calidade Alimentaria (Ver)
  • Xunta de Galicia - Consellería do Medio Rural (Ver)
  • Xunta de Galicia - Consellería do Medio Rural - IXP Castaña de Galicia (Ver)
  • Serra do Courel (Ver)
  • SIGPAC (Ver)
  • SIXPAC (Ver)
  • Xunta de Galicia - Información Xeográfica de Galicia (Ver)
  • FEADER - Fondo Agrícola Europeo de Desenvolvemento Rural (Ver)
  • Xunta de Galicia - Guía de procedementos e servizos (Ver)
  • Centro de Investigación Forestal LOURIZÁN (Ver)
  • Experiencias de Calidade - IXP Castaña de Galicia (Ver)